Lars Jordheim style=

Lars Jordheim

Leder
Jens Bjørn Ramstad Hagen style=

Jens Bjørn Ramstad Hagen

Nestleder
Inger Helene Olsen style=

Inger Helene Olsen

Sekretær Familiestøtte leder
Odd H Ulnes style=

Odd H Ulnes

Kasserer
Per Ansgar Østby style=

Per Ansgar Østby

Kameratstøtte leder
Tor Kjølberg Munkelien style=

Tor Kjølberg Munkelien

Styremedlem
Andre Solgren Nilsen style=

Andre Solgren Nilsen

Styremedlem
Rune Meier style=

Rune Meier

Varamedlem